Wie zijn wij?

Voor Vrije Keuze  is een stichting die zich inzet voor bevorderen van het recht op vrije keuze en het recht op eigen verantwoordelijkheid  van kinderen, jongeren en volwassenen.  Voor Vrije Keuze zet zich in voor verschillende doelen.

Voor Vrije Keuze komt in actie op het moment dat de keuzevrijheid in het gedrang komt. We geven informatie en voeren campagne als dat nodig is. Daarbij maken we gebruik van radio, televisie, social media, internet en de schrijvende pers. Voor Vrije Keuze wil mensen informeren, bewust maken en mobiliseren zodat het recht op keuzevrijheid en op eigen verantwoordelijkheid gewaarborgd blijft.

Voor Vrije Keuze is onafhankelijk in haar keuze van de doelen die zij nastreeft en de manier waarop zij campagne voert. In de Stichting zijn uitsluitend vrijwilligers actief. Voor Vrije Keuze wordt gesteund door verontruste burgers, organisaties en bedrijven die achter de doelstellingen van Voor Vrije Keuze staan.

Op dit moment zet Voor Vrije Keuze zich in voor het behoud van informatie over homeopathische zelfzorgmiddelen in Nederland. Ons doel is om deze middelen in de toekomst weer te voorzien van informatie zodat iedereen weet waarvoor ze bedoeld zijn. Daarnaast willen we de communicatie in de media over de werking van de middelen weer mogelijk maken, zodat gebruikers van zelfzorgmiddelen daadwerkelijk een keuze kunnen maken.

Wil je je ook inzetten voor Voor Vrije Keuze? Mail naar info@voorvrijekeuze.nl, like ons op Facebook of doneer online.